Facebook Twitter Instagram
 
 
 
Voorafgaand aan de ingreep plannen wij altijd eerst een vrijblijvend intakegesprek met u in.
 
Tijdens dit gesprek bekijkt de arts de ernst van uw hangende oogleden en of uw klachten door een ooglidcorrectie
kunnen worden verholpen.
 
Tevens wordt uw medische voorgeschiedenis besproken inclusief medicatiegebruik.
Met name bloedverdunners zijn van invloed op de behandeling met name de bloedstolling.
Indien u bloedverdunners gebruikt, m.n. acenocoumarol of fenprocoumon, is het raadzaam om eerst met uw behandelend specialist te overleggen.
De dosis van deze medicatie moet worden aangepast om de juiste INR waarde in te stellen voor de ingreep.
 
Vooraf aan de ingreep is het raadzaam Arnica tabletten te gebruiken voor snellere wondgenezening, minder zwelling en het sneller oplossen van blauwverkleuring na de ingreep.
De Arnica medicatie heeft SkinKlinnik altijd op voorraad.
 
U ontvangt een gedetailleerde schriftelijke informatie over de voorbereiding voor de ingreep en de nazorg. 
 
3.233.232.160